Start » Prezentare

Prezentare

ASTRU – formă de Acţiune Catolică

Acţiunea Catolică este un drum de formare personală, în strânsă colaborare cu Biserica, prin care vrem să dăm culoare, gust şi frumuseţe vieţii pe care o trăim.

CARISMA Acţiunii Catolice

Acţiunea Catolică este o asociaţie de laici care se angajează la realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă comunitară şi organică şi în directă colaborare cu ierarhia Biserica. [Apostolicam Actuositatem 20]

Obiectivul Acţiunii Catolice este esenţialmente religios vizând apostolatul; cuprinde evanghelizarea, sfinţirea oamenilor şi formarea creştină a conştiinţelor în aşa fel încât să impregneze cu spirit evanghelic diferitele comunităţi şi medii. [Christifideles Laici 30]

Misiunea ASTRU este să promoveze apostolatul laic al Bisericii Catolice în rândul tinerilor şi copiilor din Eparhia de Oradea.

Valori:

Biserica

Suntem expresia apostolatului laic pe care îl promovăm în rândul tinerilor.

Tinereţea

Propunem tinerilor să acţioneze ca persoane creştine în societate.

Formarea

Promovăm educaţia integrală a tinerilor şi susţinem participarea la viaţa Bisericii şi a societăţii.

Cine şi cum sunt membri ASTRU ?

Sunt tineri obişnuiţi, cu multă energie şi dorinţă de a fi utili Bisericii, tineri care învaţă să-şi asume responsabilităţi. Sunt tineri dornici de a cunoaşte oameni şi de a-şi face prieteni.

Activităţile ASTRU din Eparhia de Oradea sunt structurate pe mai multe laturi:

Latura liturgică: zile de reculegere, lectio divina, pelerinaje

Latura ecumenică: seri de rugăciune Taize, întâlniri ecumenice

Latura formativă:
 campusuri, cursuri,conferinţe, revista Identitate, întâlniri în cadrul Departamentului pentru tineret, participări la întâlnirii şi cursuri de formare naţionale şi internaţionale; organizarea Zilei Mondiale a Tineretului, Săptămânii Tânărului Greco-Catolic, Intâlnirii eparhiale a copiilor şi tinerilor

Latura caritativă: ajutorarea copiilor străzi , vizite la bătrâni

Latura cultural-recreativă: excursii, vizionarea de filme educative,searate dansante, seri culturale